KALENDARZ IMPREZ PPM


PPM 2022
- wyniki po 6 rundzie

TD TM TJ


PPM 2020-2021
- klasyfikacja końcowa

TD TM TJPPM 2019 - wyniki końcowe

TM TJ

Klasyfikacja TD 2019PPM 2018 - klasyfikacja

TD TM TJKlasyfikacja PP 2018


2022-06-20

PPM 2022 - klasyfikacja po 6 rundach

Prezentujemy wyniki Pucharu Polski Młodzieży 2022:
- kategoria TD
- kategoria TM
- kategoria TJ


2022-06-14

PPM 2022 - klasyfikacja po 5 rundach

Prezentujemy wyniki Pucharu Polski Młodzieży 2022:
- kategoria TD
- kategoria TM
- kategoria TJ


2022-06-01

PPM 2022 - klasyfikacja po 4 rundach

Prezentujemy wyniki Pucharu Polski Młodzieży 2022:
- kategoria TD
- kategoria TM
- kategoria TJ


2022-01-13

PPM 2020-2021 - klasyfikacja końcowa

Prezentujemy wyniki końcowe Pucharu Polski Młodzieży 2020-2021:
- kategoria TD
- kategoria TM
- kategoria TJ


Puchar Polski Młodzieży w 2020-21 roku

W regulaminie Pucharu Polski Młodzieży wprowadzono możliwoś?zgłaszania imprez minimum 2-etapowych. Do PPM zalicza si?kategorie: TD (dzieci), TM (młodzieży) i TJ (juniorów). Ujednolicone zostały równie?zapisy dot. liczby zaliczanych wyników do klasyfikacji końcowej oraz sposoby rozstrzygania w przypadku równej ilości punktów.
Zapraszamy wcią?do zgłaszania imprez do PPM poprzez dedykowany FORMULARZ APLIKACYJNY - jeszcze można zgłasza?imprezy do PPM.


Interpretacja regulaminu PPM

Dotyczy interpretacji regulaminu PPM - punkt 8c.
"c) w przypadku równej liczby punktów zdobytych w ciągu roku o miejscu decydują w kolejności:
- wynik kolejnej (licząc od pierwszej [spośród wszystkich]) najwyżej punktowanej imprezy,
- wynik w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Turystycznych Imprezach na Orientacj?
- liczba lepszych wyników [spośród wszystkich] w bezpośredniej rywalizacji"

Taka interpretacja praktykowana była od wielu lat w klasyfikacji PP oraz od początku powstania PPM i ma na celu zachęcenie uczestników do udziału w imprezach, nawet gdy osiągnęli maksymalną iloś?startów liczonych do klasyfikacji generalnej. Nie należy odwoływa?si?do punktu 6, gdy?mowa tam o sumowaniu punktów do klasyfikacji (maksymalnej ilości 90), a punkt 8c dotyczy kolejnych miejsc w tejże klasyfikacji."


Broszura InO

Zapraszamy do lektury oraz stosowania specjalnej broszury dla uczestników imprez na orientacj?ze zbiorem podstawowych informacji o InO i co robi?w różnych przypadkach i przygodach, które mogą nas spotka?na trasach, nie tylko w lasach. Materiały w kilku wersjach kolorystycznych: czarno-biała, kolorowa i kolor bez tła.


Oficjalny Puchar Polski w kategorii TM

Witamy na stronie internetowej Pucharu Polski Młodzieży! W tym roku Puchar liczy wiele imprez rozsianych po całej Polsce więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do zapoznania si?z materiałami zamieszczonymi na stronie i do zobaczenia na kolejnych rundach Pucharu.

LOGOAdministracja strony: Komisja InO ZG

stat4u