FORUM InO
KALENDARZ InO 2020


FORMULARZ APLIKACYJNYNAJBLIŻSZE IMPREZY
OGÓLNOPOLSKIE


InO nad Wdą
Impreza odwołana.
Tropy Żubra 2020
Impreza odwołana.
III Myślenickie MnO
23-25.04.2021 r.
Puchar Wagarowicza
Przesieka, 17.10.2020 r.
Azymuciak
Impreza odwołana.

Klasyfikacja PP 2019
/końcowa + XLS/PPM 2019 - wyniki końcowe

TM TJ

Klasyfikacja TDKu pamięci...

ino
Autor zdjęcia: Marcin Czerwiński (źródło: FB KTP)

Dotarła do nas smutna wiadomość. Zmarł Stanisław Łuć - Przodownik Imprez na Orientację i Honorowy PInO. Był członkiem Mazowieckiej Komisji InO PTTK, wieloletnim członkiem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, w tym jej Przewodniczącym i Honorowym Przewodniczącym.
Więcej informacji o świętej pamięci Stanisławie Łuciu można znaleźć tutaj.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 9.10.2020 r. o godzinie 10:00 w Warszawie w kościele św. Ignacego Loyoli przy ul. Wóycickiego 14a - Cmentarz Północny.


Zmiany organizacji rajdów na orientację!

Informujemy o zmianach terminów rajdów/imprez na orientację w związku z aktualną sytuacją:

Puchar Wagarowicza - impreza odbędzie się 17 października 2020 r. -> regulamin
Azymuciak - z powodu zagrożenia epidemicznego - impreza odwołana (odbędzie się w innym terminie).
III Myślenickie MnO - impreza odwołana w pierwotnym terminie. Proponowany nowy termin: 23-25.04.2021 r.
InO nad Wdą - z powodu zagrożenia epidemicznego - impreza nie odbędzie się.
Tropy Żubra 2020 - z powodu zagrożenia epidemiologicznego (czerwona strefa) - impreza nie odbędzie się.
Zupa z Bagien -> szczegóły na stronie Organizatora: Klub InO ORIENTOP Wrocław
XXI Długodystansowy Rajd na Orientację DYMNO -> szczegóły na stronie Rajdu: DyMnO
MP w Indywidualnych MnO "MATNIA 2020" -> impreza odwołana w 2020 r.


Informacja epidemiczna

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i innymi czynnikami (tzw. II fala, rozpoczęcie r. szk.) Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK publikuje "Informacje dla uczestników i organizatorów turystycznych InO ze względu na zagrożenie epidemiczne".
Informacje są zbiorem zaleceń i wytycznych, na które należy zwrócić szczególną uwagę i zastosować podczas organizacji imprezy na orientację.


InO wirtualne

Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK, w odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości zaliczania do odznaki InO tzw. wirtualnych imprez na orientację, które są dostępne w Internecie w różnorodnej formie odpowiadającej, np. MnO, BnO czy orientacji precyzyjnej (Pre-O, Temp-O), postanowiła o niezaliczaniu imprez na orientację przeprowadzanych w Internecie (InO wirtualnego) do odznaki InO.


TRAMWAJ nr 82

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma TRAMWAJ nr 82. A w nim: sen o koronie Tomka, trasach na czas zarazy, mapach z OpenStreetMap, robieniu tras TRInO, problemy z alkoholem na rajdach czyli jeden z tematów poruszanych podczas ostatniego Zlotu PInO oraz rzecz o PS.
Szczegóły w numerze.


Odznaka "Dla Najwytrwalszych"

Komisja InO ZG PTTK informuje, że przez zdobycie odznaki rozumie się datę zakończenia wypełnienia danej normy (zebranie odpowiedniej liczby punktów) - niezależnie od czasu (daty) weryfikacji. W związku z tym do bezpłatnego udziału w Zlocie Przodowników InO mają osoby, które w danym roku wypełniły normę na odznakę "Dla najwytrwalszych", a nie tylko przedstawiły ją do weryfikacji.


Imprezy długodystansowe w Regulaminach Turystycznych InO

W 2019 r. Komisja InO ZG PTTK wprowadziła możliwość zgłaszania imprez długodystansowych do rangi ogólnopolskiej i wyższej. Umożliwiają to uchwalone zmiany w Regulaminach Turystycznych InO /w trakcie aktualizacji/: dodanie imprezy długodystansowej (Dł), określenie minimum etapów oraz długości trasy i skali mapy dla takiej imprezy. W 2020 r. będziemy mieli możliwość wystartowania w 2 takich imprezach w ramach Pucharu Polski.


Puchar Polski Młodzieży w 2020 roku

W regulaminie Pucharu Polski Młodzieży wprowadzono możliwość zgłaszania imprez minimum 2-etapowych. Do PPM zalicza się kategorie: TD (dzieci), TM (młodzieży) i TJ (juniorów). Ujednolicone zostały również zapisy dot. liczby zaliczanych wyników do klasyfikacji końcowej oraz sposoby rozstrzygania w przypadku równej ilości punktów.
Zapraszamy wciąż do zgłaszania imprez do PPM poprzez dedykowany FORMULARZ APLIKACYJNY - jeszcze można zgłaszać imprezy do PPM.


Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK