Regulamin Pucharu Polski Młodzieży w MnO 

Najnowsze wyniki PPM

końcowe 2023

TD TM TJ

Mapa

Tutaj znajdziesz przybliżone lokalizacje imprez

Pobierz!

Czym jest InO? - pełny kolor

Czym jest InO? - ksero

Czym jest InO? - cz-b


Logo PPM

Czym jest PPM?

Startujesz?

Napisz do nas, aby otrzymać list gratulacyjny!

list można pokazać w np. szkole co może ułatwić otrzymanie stypendium lub dodatkowej dobrej oceny!

Obowiązuje od 17.01.2023r.

Regulamin Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację

 1. Celem prowadzenia punktacji Pucharu Polski Młodzieży (PPM) jest:
  1. wyłonienie najlepszych uczestników w marszach na orientację w kolejnych sezonach,
  2. uatrakcyjnienie ogólnopolskich imprez na orientację,
  3. promocja imprez na orientację wśród młodzieży.
 2. Punktacja Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację prowadzona jest przez KInO ZG PTTK.
 3. Sędziego głównego PPM powołuje i odwołuje KInO ZG PTTK.
 4. Klasyfikacja PPM prowadzona jest w trzech kategoriach:
  1. dzieci (TD),
  2. młodzieży (TM),
  3. juniorów (TJ).
 5. Do punktacji PPM zaliczane są imprezy wymienione w kalendarzu Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację, będącym załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 6. Do punktacji PPM sumowane są najlepsze wyniki za miejsca zajęte w klasyfikacjach końcowych poszczególnych imprez zgodnie z poniższą tabelą
  Liczba przeprowadzonych rund PPM w danym roku Liczba zaliczanych najlepszych wyników
  poniżej 5klasyfikacji nie przeprowadza się
  5 - 93
  10 - 154
  16 i więcej5
  Rundę uznaje się za przeprowadzoną także w wypadku, gdy w danej kategorii nie sklasyfikowano żadnego zespołu.
 7. Podstawą przyznawania punktów do punktacji PPM są protokoły końcowe imprez przesyłane przez organizatorów do sędziego głównego PPM.
 8. Punkty PPM przyznaje się każdemu członkowi zespołu wg zasady:
  1. miejsce – 30 pkt
  2. miejsce – 27 pkt
  3. miejsce – 25 pkt
  4. miejsce – 24 pkt
  5. miejsce – 23 pkt
   ...
  6. miejsce i dalsze – 1 pkt
  1. W przypadku zajęcia tego samego miejsca przez dwa, bądź więcej zespołów, wszystkie one otrzymują tę samą liczbę punktów, przewidzianą za to miejsce w regulaminie PPM;
  2. Przy ustalaniu kolejnych miejsc, w sytuacji, o której mowa w pkt 8a, brana jest pod uwagę liczba zespołów, jakie sklasyfikowano przed danym zespołem,
  3. w przypadku równej liczby punktów zdobytych w ciągu roku o miejscu decydują w kolejności (spośród wszystkich wyników uczestnika):
   • wynik kolejnej (licząc od pierwszej) najwyżej punktowanej imprezy,
   • liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji,
   • większa sumaryczna ilość zdobytych punktów z wszystkich rund.
 9. Impreza PPM powinna składać się z minimum 2 etapów w każdej kategorii.
 10. Zwycięzcy PPM otrzymują puchary Komisji InO ZG PTTK.
 11. Organizator ma obowiązek umieścić w regulaminie, na stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych logo Pucharu Polski Młodzieży oraz link do strony ino.pttk.pl/mlodziez.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PPM należą do Sędziego Głównego PPM.
 13. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego PPM rozpatruje KInO ZG PTTK.
 14. Regulamin wchodzi w życie 17 stycznia 2023 r.