KALENDARZ
OGÓLNOPOLSKI 2018


NAJBLIŻSZE IMPREZY
OGÓLNOPOLSKIE


IV OTTInO
19-27 maja
Polska
XXVII IMP "MATNIA 2018"
31 maja-3 czerwca
Krzykawki
X Ogólnopolskie MnO "Nad Wdą 2018"
9-10 czerwca
Osie
XLI Drużynowe Mistrzostwa Polski w InO
22-24 czerwca
Borne Sulinowo
XXVI Nietypowe MnO Jastków
jesień - zmiana terminu
Jastków

Klasyfikacja PP 2018
/po III rundzie PP + XLS/PPM 2018 - klasyfikacja

/po VII rundzie PPM/
TD TM TJ
Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK