PRZEPISY


!!! PONIŻSZE WERSJE REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄ OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU !!!
DOTYCZY ROZDZIAŁÓW OZNACZONYCH CZERWONYM WYKRZYKNIKIEM

wcześniejsze wersje regulaminów tracą ważność z dniem 31 grudnia 2014 roku

Na czerwono oznaczono treści zmienione lub dodane.

Zmiany w regulaminach

Regulaminy Turystycznych Imprez na Orientację - UWAGA - stara wersja!


ODZNAKA IMPREZ NA ORIENTACJĘOKOLICZNOŚCIOWE ODZNAKI InOPRZODOWNIK InO PTTKORGANIZATOR i ANIMATOR InO PTTK
Wykaz użytych skrótów

Administracja strony: Maciej Urbaniak


stat4u