KALENDARZ
OGÓLNOPOLSKI 2018


NAJBLIŻSZE IMPREZY
OGÓLNOPOLSKIE


V Letnie Błądzenie
14-16 września
Domasławice

Strona OrganizatoraMyślenickie MnO
28-30 września
Myślenice

Klasyfikacja PP 2018
/po IV rundzie PP + XLS/PPM 2018 - klasyfikacja

/po XI rundzie PPM/
TD TM TJ
Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK