FORUM InO
KALENDARZ InO 2019


NAJBLIŻSZE IMPREZY
OGÓLNOPOLSKIE


VIII STARY REMOL
22-24 marca
Szczecin

Strona OrganizatoraGRZYBNIA 2019
6-7 kwietnia
Trzcińsk

Profil OrganizatoraII Myślenickie MnO
12-14 kwietnia
Myślenice

Strona Organizatora
Klasyfikacja PP 2018
/końcowa + XLS/PPM 2018 - klasyfikacja

/końcowe/
TD TM TJ
50 lat Komisji InO ZG PTTK

informacje


28 października 1960 roku, jeszcze w ramach Komisji Turystyki Pieszej, została powołana Komisja Szkolenia, Przodownictwa i Zawodów na Orientację , której pierwszym przewodniczącym został Bronisław Turoń z Wrocławia (Przodownik InO nr leg. 001).

W roku 2010 Komisja zaplanowała szereg następujących wydarzeń uświetniających tę rocznicę:

 • wydanie okolicznościowej odznaki 50-lecia InO, którą będzie można zdobywać
  (w ciągu 1 roku) od 1.09.2010 do 31.12.2011 - regulamin | informacje

 • zaakcentowanie 50-lecia podczas Finałów XXXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego w Bocheńcu k. Kielc - Mapy i wzorcówki

 • podczas VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego w Olsztynie - mapa | opis mapy | realcja

 • przygotowanie kolejnego wydania regulaminów Turystycznych InO w nakł. 1000 egz.
  z akcentami 50-lecia (X.2010),

 • przygotowanie broszury informacyjnej propagującej wszystkie formy turystycznych InO w Polsce (IX. 2010),

 • wydanie okolicznościowego numeru pisma uczestników i sympatyków InO - TRAMWAJ (XII.2010) - TRAMWAJ nr 64

 • ogłoszenie konkursów 50-lecia Komisji InO (7.VI - 10. IX.2010):

  - "Pierwsza - Najstarsza" impreza InO w regionie lub środowisku oraz drugiego dotyczącego budowy tras

  - "Kiedyś i Teraz" - obrazującego zmiany w wyglądzie map i materiałów imprezowych (wynikające z nowych możliwości technicznych),

 • przygotowanie okolicznościowej wystawy 50-lecia (w ZG PTTK w Warszawie - X.2010 (zdjęcia w linkach na dole strony) oraz we Wrocławiu XII.2010 - strona Zlotu) - z materiałów pokonkursowych

 • przygotowanie rocznicowego spotkania 50-lecia we Wrocławiu (XII.2010 - podczas
  XIII ZLOTU Przodowników InO) - strona Zlotu

 • wydanie albumu 50-lecia Komisji InO obejmującego część historyczną jak również cześć dokumentującą wydarzenia roku 50-lecia ( w formie elektronicznej w roku 2011).Więcej informacji znajduje się w plikach poniżejPisma od Prezesa ZG PTTK i Sekretarza Generalnego ZG PTTK
kliknij
kliknij


Medal "50 lat Komisji InO ZG PTTK"
informacje


Biuletyn informacyjny
STOWARZYSZENIA WSPIERANIA ROZWOJU
IMPREZ NA ORIENTACJĘ
pobierz


Regulamin jubileuszowej odznaki
"50 lat Komisji InO ZG PTTK"
informacje
regulamin


Loga obchodów 50-lecia Komisji InO ZG PTTK

50 lat Komisji - kolor 50 lat Komisji - czarno-białe
pobierz obrazki w dużej rozdzielczości


Zdjęcia z wystawy "50 lat Komisji InO ZG PTTK" w Warszawie

kliknij
autor: Łukasz Skłodowski
kliknij
autor: Dariusz Walczyna

Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK