Kadra Przodowników InO
- wykaz [plik XLS]

(stan na dzień: 14 stycznia 2020 r.)
Lista aktywnych, HPInO i uprawnionych do KO.Aktywni PInO

(stan na dzień 14 stycznia 2020 r.)HONOROWI Przodownicy InO

(stan na dzień 31 grudnia 2019)Uprawnieni do zasiadania
w Komisji Odwoławczej
(min. 5 letni staż)

(stan na dzień 14 stycznia 2020 r.
- ważne w 2020 r.)Kadra Przodowników InO
wg województw

(stan na dzień 13 grudnia 2019 r.)Liczba Przodowników InO
w oddziałach PTTK

(stan na dzień 13 grudnia 2019 r.)Ku pamięci...
Odeszli od nas
Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK