Wszyscy [plik XLS]

(stan aktualny - data modyfikacji w pliku)
HONOROWI

(stan na dzień 31.12.2018)Aktywni

(stan na dzień 30.05.2019)Uprawnieni do zasiadania
w Komisji Odwoławczej
(min. 5 letni staż)

(stan na dzień 30.05.2019)Liczba Przodowników InO
w oddziałach PTTK

(stan na dzień 1.12.2017)Ku pamięci...
Odeszli od nas


STRONA W BUDOWIE
Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK