Główny Referat WeryfikacyjnyJoanna Kuźba - Przewodnicząca GRW
grw{mapka}ino.pttk.plSprawozdania referatów weryfikacyjnych


Główny Referat Weryfikacyjny nr 001 Odznaki Imprez na Orientację
Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK
przypomina i zwraca się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie sprawozdań z działalności referatów weryfikacyjnych - składów oraz liczby zweryfikowanych odznak w 2023 roku.

Sprawozdanie nale¿y przesłaæ na adres kinogrw001{mapka}gmail.com lub grw{mapka}ino.pttk.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2024 r.


Do pobrania:
Karta informacyjna [pdf]
Karta informacyjna [rtf]Wykaz referatów weryfikacyjnych

Wzór wypełniania ksią¿eczki InO

Wniosek do zamówienia odznaki InO

Admin strony ino.pttk.pl: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG PTTK