Aktualizacja: 2023-12-14

Zgłoszone wnioski na Krajową Konferencję InO PTTK


 1. Zdobycie poparcia MEN, by wpisać PPM na listę konkursów.
 2. Zgłaszający: Szymon Dec


 3. Równy podział imprez PPM na terenie całego kraju (obecnie wygrywają osoby które jeżdżą na największą liczbę etapów, niekoniecznie najlepsze). Obecnie większość imprez PPM rozrywana jest w zachodniej części kraju, znacząco utrudnia to osobom ze wschodniej części udział w imprezach (i docelowo zdobywanie punków do klasyfikacji). Pomimo chęci organizacji imprez przez kluby / oddziały z części wschodniej, komisja nie wyraziła zgody.
 4. Zgłaszający: Szymon Dec


 5. Większa promocja InO, m.in. w placówkach szkolnych (pomoc lokalnym KInO i/lub o/PTTK w tym zadaniu).
 6. Zgłaszający: Szymon Dec


 7. Rozważenie ustanowienia nowej odznaki InO - Uczestnik Zlotów PInO (robocza nazwa).
 8. Zgłaszający: Jakub Kaczyński

  Kontynuacja zgłoszonego pomysłu odznaki "Miłośnik Zlotów" - zgłoszonego na jednym z poprzednich Zlotów przez Andrzeja Krochmala.

  Uzupełnienie: Dariusz Walczyna


 9. Aktualizacja listy pamięci o Przodownikach InO PTTK, którzy odeszli:
  Leonard Naworyta z Wągrowca, Edward Urbanik i Ryszard Fierek z Grudziądza
 10. Zgłaszający: Jerzy Szociński


 11. Uhonorowanie pamięci Andrzeja Krochmala np. poprzez nadanie Jego imienia cyklowi Pucharu Polski Młodzieży z przedstawieniem jego działalności InO - jako przykładu/wzoru godnego naśladowania.
 12. Zgłaszający: Dariusz Mazurek


 13. Przyjęcie wniosków zgłoszonych w dn. 5 marca 2023 r. w Kłodzku.
 14. Zgłaszający: Dariusz Walczyna