KALENDARZ
OGÓLNOPOLSKI 2018


NAJBLIŻSZE IMPREZY
OGÓLNOPOLSKIE


IV OTTInO
19-27 maja
Polska
XXVII IMP "MATNIA 2018"
31 maja-3 czerwca
Krzykawki
X Ogólnopolskie MnO "Nad Wdą 2018"
9-10 czerwca
Osie
XLI Drużynowe Mistrzostwa Polski w InO
22-24 czerwca
Borne Sulinowo
XXVI Nietypowe MnO Jastków
jesień - zmiana terminu
Jastków

Klasyfikacja PP 2018
/po III rundzie PP + XLS/PPM 2018 - klasyfikacja

/po VII rundzie PPM/
TD TM TJ

HISTORIA

Imprez na Orientację


Zarys historii Imprez na Orientację


50 lat Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK


Bronisław Turoń - pionier Polskiej Orientacji

Bronisław Turoń
pionier Polskiej Orientacji


Komisja InO ZG PTTK - 50 lat minęło

Komisja InO ZG PTTK
50 lat minęło


Odznaki Imprez na Orientację cz. 1

Odznaki
Imprez na Orientację cz. 1


Odznaki Imprez na Orientację cz. 2

Odznaki
Imprez na Orientację cz.2


Historia Imprez na Orientację cz. 1

Historia
Imprez na Orientację cz. 1


Historia Imprez na Orientację cz. 2

Historia
Imprez na Orientację cz. 2


Historia Imprez na Orientację cz. 3

Historia
Imprez na Orientację cz. 3


Mapy z Zawodów na Orientację cz. 1

Mapy
z Zawodów na Orientację cz. 1


Mapy z Zawodów na Orientację cz. 2

Mapy
z Zawodów na Orientację cz. 2


Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK