KONKURSY
Komisji InO ZGPTTK
w roku:2019
2018
2017
2016
2015


Regulamin konkursów KInO ZG

Konkurs na najlepszą imprezę i etap
Pucharu Polski i Mistrzostw Polski za rok 2019


Regulamin konkursów Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK na najlepszą imprezę i najlepszy etap


Regulamin konkursów KInO ZG - opracowany przez sędziego i przyjęty przez Komisję InO ZG PTTK.

Karty ocen w Konkursach Komisji za rok 2019


Karty ocen poszczególnych imprez PP 2019 do samodzielnego wypełnienia w formatach xls/xlsx:
1 runda PP karty_Remol_TU
1 runda PP karty_Remol_TZ
2 runda PP karty_Myślenickie_TU
2 runda PP karty_Myślenickie_TZ
3 runda PP - karty_Incydentalne_TU
3 runda PP - karty_Incydentalne_TZ
4 runda PP - karty_Matnia_TU
4 runda PP karty_Matnia_TZ
5 runda PP karty_Pieczenie_Ziemniaka_TU
5 runda PP karty_Pieczenie_Ziemniaka_TZ
6 runda PP karty_Przejście_Smoka_TU
6 runda PP karty_Przejście_Smoka_TZ
7 runda PP karty_Nocne_TU
7 runda PP karty_Nocne_TZ
8 runda PP karta L BiNMnO_TU
8 runda PP karta L BiNMnO_TZ

Sędziami uprawnionymi do oceny imprez MP i PP za rok 2019 są uczestnicy co najmniej 3 imprez rangi Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski uwzględnionych w konkursie, którzy startowali na trasach TZ/TS lub TU/TJ.

Wypełniony arkusz należy przesłać na adres: zawodyino[malkpa]gmail.com do dnia 31 maja 2021 roku.
Termin ogłoszenia wyników zostanie podany później.

Materiały dot. imprez 2019 dostępne pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1RedQVaGOA97r4VsImRmzprHkjTfYHlqJ.
Inne informacje i dane o imprezach na stronie Imprezy 2019.

Administracja strony: Komisja InO ZG PTTK