2023-11-17

Krajowa Konferencja InO PTTK

Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 80/XX/2023 z dn. 16 listopada 2023 r. zatwierdził regulamin Krajowej Konferencji Imprez na Orientację PTTK, która odbędzie się 16 grudnia 2023 r. w Pakości podczas XXV Zlotu Przodowników InO i zostaną m.in. przeprowadzone wybory nowej Komisji InO ZG PTTK.
Dokumenty Konferencji oraz druki i formularze są dostępne pod linkami w menu (po lewej):
- uchwała ZG PTTK
- zatwierdzony regulamin
- druk [docx] lub formularz zgłoszenia delegata na KKInO
- druk [docx] lub formularz zgłoszenia kandydata do Komisji InO
- formularz zgłaszania wniosków

2023-11-12

Krajowa Konferencja Imprez na Orientację i wybory nowej Komisji

W związku z decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego o nieuznaniu marcowej Konferencji Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK zwołuje i zaprasza serdecznie na Krajową Konferencję Imprez na Orientację PTTK, która odbędzie się 16 grudnia 2023 r. w Pakości podczas XXV Zlotu Przodowników InO.
Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie Konferencji.
Zgłoszenia delegatów na Konferencję przez kartę zgłoszeń.
Cele Konferencji:
- dokonanie oceny działalności Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK w latach 2018-2023;
- wybór składu nowej Komisji na okres kolejnej kadencji (2023-2026);
- ustalenie kierunków działania i przyjęcie wniosków do realizacji w nowej kadencji.
Administracja strony: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG