SKŁAD KOMISJI InO ZG PTTK W LATACH 1997 - 2001


Komisja InO w latach 1997-2001

od lewej na górze: Z.Tarnowski, W.Fijor, P.F±ferek, M.Ziółkowska, D.Zaj±c, A.Krochmal, A.Wysocki
na dole od lewej: K.Kalsztein, R.Bagan, R.Trocha, P.Hercog1. Andrzej KROCHMAL Przewodnicz±cy
2. Waldemar FIJOR wiceprzewodnicz±cy - Zespół ds. szkolenia
3. Robert BAGAN Główny Referat Weryfikacyjny Odznaki InO
4. Paweł FˇFEREK Zespół ds. marketingu
5. Piotr HERCOG Zespół ds. regulaminów
6. Karol KALSZTEIN Zespół ds. imprez ogólnopolskich
7. Zbigniew TARNOWSKI Zespół ds. przodowników
8. Roman TROCHA Zespół ds. wydawniczych
9. Andrzej WYSOCKI Zespół ds. historycznych
10. Dariusz ZAJˇC Zespół ds. technicznych
11. Małgorzata ZIÓŁKOWSKA sekretarz
Admin strony ino.pttk.pl: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG PTTK