SKŁAD KOMISJI InO ZG PTTK W LATACH 2002 - 2005


Komisja InO w latach 2002-2005

Od lewej: Z.Tarnowski, A.Wysocki, W.Fijor, J.Kaczyński, B.Tyburska, K.Kalsztein,
D.Zając, B.Ciastek, P.Hercog, D.Walczyna, A.Krochmal1. Dariusz ZAJĄC ino@skaut.pl Przewodniczący
2. Waldemar FIJOR fijowald@metron.torun.pl wiceprzewodniczący - Zespół ds. szkolenia
3. Dariusz WALCZYNA waldar@poczta.onet.pl Sekretarz
4. Bogusław CIASTEK boguslaw@ciastek.eu Zespoł ds. informacji
5. Piotr HERCOG p.hercog@kompas.pl Zespół ds. marketingu
6. Jakub KACZYŃSKI qbackineptun@wp.pl Zespół ds. regulaminów
7. Karol KALSZTEIN karolkalsztein@wp.pl Zespół ds. imprez ogólnopolskich
8. Andrzej KROCHMAL andrzej_krochmal@wp.pl Zespół ds. młodzieży
9. Zbigniew TARNOWSKI zbitarz@poczta.onet.pl Zespół ds. przodowników
10. Beata TYBURSKA becis@wp.pl Zespół ds. wydawnictw
11. Andrzej WYSOCKI awinogeo@poczta.onet.pl Zespół ds. historii


Sprawozdanie z działalności Komisji InO ZG PTTK za rok 2002

Sprawozdanie z działalności Komisji InO ZG PTTK za rok 2003

Sprawozdanie z działalności Komisji InO ZG PTTK za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Komisji InO ZG PTTK za rok 2005


Sprawozdanie z działalności Komisji InO ZG PTTK za okres 9.12.2001 - 10.12.2005

Admin strony ino.pttk.pl: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG PTTK