KONKURSY
Komisji InO ZG PTTK
w latach:2024
2022-2023
2020-2021
2019
2018
2017
2016
2015


Regulamin konkursów KInO ZG

Konkurs na najlepszą imprezę i etap
Pucharu Polski i Mistrzostw Polski za lata 2020-2021


2022-12-23

Wyniki konkursów 2020-21

Prezentujemy wyniki Konkursów Komisji InO ZG PTTK na najlepszą imprezę i najlepszy etap Mistrzostw Polski i Pucharu Polski za lata 2020-2021. Dziękujemy wszystkim zaanga¿owanym w ocenianie oraz organizację imprez!
/oprac.Agnieszka Æmiel/

2022-09-19

Konkursy InO za sezon 2020-21

Serdecznie prosimy (w szczególności w imieniu Agnieszki, która zgromadziła i opracowała wszystkie materiały) o ocenę imprez sezonu 2020-21. Oceniaæ mo¿na nawet jedną imprezę (TU lub TZ), ale najlepiej wszystkie, w których braliście udział.
Zasady w skrócie:
1) oceniaæ mo¿e ka¿dy, kto wziął udział w kategorii TU lub TZ w co najmniej jednej imprezie spośród ni¿ej wymienionych (bez względu na to, ile ma startów w pucharze w latach 2020-2021!)
2) Je¿eli ocenisz 3 imprezy, to Twoja ocena będzie wzięta do końcowych wyników 3 razy. Je¿eli jedną - raz, itp. Dzięki temu, osoby które startowały w kilku rundach i mają lepszy punkt odniesienia i większy wpływ na końcowy wynik.
3) Końcowe wyniki liczymy średnią arytmetyczną. Najproœciej jak się da.
4) Wszystko co potrzebne: mapy, regulaminy, ranking PP 2020-2021 i karta ocen, znajdują się pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/11HjWWTY0NvTWm6xmG8BsqF3wW-UVHuqI
(lub krótko: https://tiny.pl/wgtqb)
Wypełnioną kartę ocen odeślij do 31 października na adres: zawodyino{mapka}gmail.com
A informację o potrzebie oceniania prześlij dalej do znajomych i nie tylko.
Imprezy, które mo¿na oceniaæ:
DInO 2020
Myślenickie 2021
Matnia 2021
Przejście Smoka 2021
Jaszczur 2021
Ciemnośæ Widzę 2021
Zapraszamy serdecznie.

Admin strony ino.pttk.pl: Dariusz Walczyna - Komisja InO ZG PTTK